O nouă serie de gradați voluntari depun jurământul militar

ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene  ºi soldaþii care au depus jurãmântul militar - foto lt. cdor. Marian Irimia

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și soldații care au depus jurământul militar - foto lt. cdor. Marian Irimia