Șefii de stat major (Chiefs of General Staff)

General Nicolae Ciucã, ªeful Statului Major General, 01.01.2015 - 28.10.2019

General Nicolae Ciucă, Șeful Statului Major General, 01.01.2015 - 28.10.2019