Șefii de stat major (Chiefs of General Staff)

General Nicolae Ciucã, ªeful Statului Major General

General Nicolae Ciucă, Șeful Statului Major General