Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Adi Sultãnoiu
Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Adi Sultănoiu
Vizualizat: 753 ori.
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 494 ori.
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 411 ori.
Tregeri de luptã cu sistemul Hawk - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptã cu sistemul KUB - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Avion țintã Outlow pentru sistemul Avenger - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Tregeri de luptă cu sistemul Hawk - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 370 ori.
Trageri de luptă cu sistemul KUB - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 365 ori.
Avion țintă Outlow pentru sistemul Avenger - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 407 ori.
Instalații ale sistemului KUB (SA-6) - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Instalații ale sistemului KUB (SA-6) - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 441 ori.