Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Adi Sultãnoiu
Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Adi Sultănoiu
Vizualizat: 805 ori.
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 547 ori.
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 457 ori.
Tregeri de luptã cu sistemul Hawk - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptã cu sistemul KUB - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Avion țintã Outlow pentru sistemul Avenger - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Tregeri de luptă cu sistemul Hawk - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 411 ori.
Trageri de luptă cu sistemul KUB - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 403 ori.
Avion țintă Outlow pentru sistemul Avenger - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 450 ori.
Instalații ale sistemului KUB (SA-6) - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Instalații ale sistemului KUB (SA-6) - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 477 ori.