Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Adi Sultãnoiu
Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Adi Sultănoiu
Vizualizat: 790 ori.
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 538 ori.
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 450 ori.
Tregeri de luptã cu sistemul Hawk - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptã cu sistemul KUB - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Avion țintã Outlow pentru sistemul Avenger - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Tregeri de luptă cu sistemul Hawk - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 405 ori.
Trageri de luptă cu sistemul KUB - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 398 ori.
Avion țintă Outlow pentru sistemul Avenger - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 444 ori.
Instalații ale sistemului KUB (SA-6) - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Instalații ale sistemului KUB (SA-6) - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 469 ori.