Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Adi Sultãnoiu
Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptã cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Adi Sultănoiu
Vizualizat: 733 ori.
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 473 ori.
Trageri de luptă cu sistemul Patriot - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 394 ori.
Tregeri de luptã cu sistemul Hawk - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Trageri de luptã cu sistemul KUB - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Avion țintã Outlow pentru sistemul Avenger - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Tregeri de luptă cu sistemul Hawk - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 355 ori.
Trageri de luptă cu sistemul KUB - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 350 ori.
Avion țintă Outlow pentru sistemul Avenger - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 392 ori.
Instalații ale sistemului KUB (SA-6) - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Instalații ale sistemului KUB (SA-6) - foto Bogdan Aaron Pantilimon
Vizualizat: 421 ori.