Acțiunea de îngrijire a mormintelor eroilor români căzuți în Primul Război Mondial - Lambowice, Polonia (Tomb restoration camp of the Romanian heroes buried in Lambowice, Poland)

Ceremonie de depuneri de coroane de flori la  mormintele eroilor de la Lambowice, Polonia - foto M.Ap.N. 
(Wreath laying ceremony at the heroes’ graves from Lambowice, Poland)

Ceremonie de depuneri de coroane de flori la mormintele eroilor de la Lambowice, Polonia - foto M.Ap.N.
(Wreath laying ceremony at the heroes’ graves from Lambowice, Poland)