Întâlnire a ministrului apărării naționale cu ambasadorul Germaniei în România (Defence Minister’s meeting with the Ambassador of Germany to Romania)

Întâlnire a ministrului apãrãrii naționale cu ambasadorul Germaniei în România (Defence Minister’s meeting with the Ambassador of Germany to Romania) - foto Valentin Ciobîrcã

Întâlnire a ministrului apărării naționale cu ambasadorul Germaniei în România (Defence Minister’s meeting with the Ambassador of Germany to Romania) - foto Valentin Ciobîrcă