Ceremonie militarã desfãºuratã în garnizoana Buzãu - foto Romeo FeraruMilitarii Batalionului 280 Manevrã pe timpul ceremonialului militar organizat de 1 Decembrie - foto Cornelia PopaComandantul contingentului naþional, locotenent-colonelul Iuri Tãnase pe timpul ceremonialului - foto Cornelia Popa
Ceremonie militară desfășurată în garnizoana Buzău - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 615 ori.
Militarii Batalionului 280 Manevră pe timpul ceremonialului militar organizat de 1 Decembrie - foto Cornelia Popa
Vizualizat: 863 ori.
Comandantul contingentului național, locotenent-colonelul Iuri Tănase pe timpul ceremonialului - foto Cornelia Popa
Vizualizat: 806 ori.
Aspecte din timpul ceremonialului militar din Afganistan - foto Cornelia Popa Depuneri de coroane în garnizoana Craiova - foto Dacian VoiculescuDefilarea militarilor Brigãzii 2 Infanterie din Craiova cu ocazia Zilei Naþionale a României - foto Dacian Voiculescu
Aspecte din timpul ceremonialului militar din Afganistan - foto Cornelia Popa
Vizualizat: 746 ori.
Depuneri de coroane în garnizoana Craiova - foto Dacian Voiculescu
Vizualizat: 656 ori.
Defilarea militarilor Brigăzii 2 Infanterie din Craiova cu ocazia Zilei Naționale a României - foto Dacian Voiculescu
Vizualizat: 760 ori.
Comandantul Batalionului 335 Artilerie depune o coroana de flori la monumentul Eroilor Neamului din garnizoana Botoºani - foto Daniel BurlacuComandantul Batalionului 635 Petrodava a depus o coroanã de flori eroilor de Ziua Naþionalã a României - foto daniel BurlacuComandantul Brigãzii 15 Mecanizate Podu Înalt, generalul de brigadã Ion Ungureanu, depune o coroana de flori la Monumentul Independenþei- foto Eduard Borhan
Comandantul Batalionului 335 Artilerie depune o coroana de flori la monumentul Eroilor Neamului din garnizoana Botoșani - foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 673 ori.
Comandantul Batalionului 635 Petrodava a depus o coroană de flori eroilor de Ziua Națională a României - foto daniel Burlacu
Vizualizat: 685 ori.
Comandantul Brigăzii 15 Mecanizate Podu Înalt, generalul de brigadă Ion Ungureanu, depune o coroana de flori la Monumentul Independenței- foto Eduard Borhan
Vizualizat: 742 ori.
Colonelul Mihai ªomâtcã, ºeful de stat major al Brgãzii 8 Artilerie Mixtã,pe timpul manifestãrilor organizate la Focºani - foto Ciobotaru EugenConcert de fanfarã susþinut de muzica militarã a Garnizoanei Focºani la Cercul Militar - foto Ciobotaru EugenDefilarea Gãrzii de onoare la Bârlad- foto Dina Florin
Colonelul Mihai Șomâtcă, șeful de stat major al Brgăzii 8 Artilerie Mixtă,pe timpul manifestărilor organizate la Focșani - foto Ciobotaru Eugen
Vizualizat: 611 ori.
Concert de fanfară susținut de muzica militară a Garnizoanei Focșani la Cercul Militar - foto Ciobotaru Eugen
Vizualizat: 687 ori.
Defilarea Gărzii de onoare la Bârlad- foto Dina Florin
Vizualizat: 637 ori.
Moment artistic susþinut la Bârlad de ansamblul folcloric Þara Vrancei  - foto Dina FlorinCinstirea eroilor la Monumentul de la Oarba de MureºComemorarea eroului Tiberius Petre la Cimitirul Eroilor din Târgu Mureº
Moment artistic susținut la Bârlad de ansamblul folcloric Țara Vrancei - foto Dina Florin
Vizualizat: 671 ori.
Cinstirea eroilor la Monumentul de la Oarba de Mureș
Vizualizat: 670 ori.
Comemorarea eroului Tiberius Petre la Cimitirul Eroilor din Târgu Mureș
Vizualizat: 601 ori.