Ceremonii militare desfășurate în țară și în teatrele de operații

Ceremonie militarã desfãºuratã în garnizoana Buzãu - foto Romeo Feraru

Ceremonie militară desfășurată în garnizoana Buzău - foto Romeo Feraru