Ceremonii militare desfășurate în țară și în teatrele de operații

Cinstirea eroilor la Monumentul de la Oarba de Mureº

Cinstirea eroilor la Monumentul de la Oarba de Mureș