Ceremonii militare desfășurate în țară și în teatrele de operații

Colonelul Mihai ªomâtcã, ºeful de stat major al Brgãzii 8 Artilerie Mixtã,pe timpul manifestãrilor organizate la Focºani - foto Ciobotaru Eugen

Colonelul Mihai Șomâtcă, șeful de stat major al Brgăzii 8 Artilerie Mixtă,pe timpul manifestărilor organizate la Focșani - foto Ciobotaru Eugen