Ceremonii militare desfășurate în țară și în teatrele de operații

Comemorarea eroului Tiberius Petre la Cimitirul Eroilor din Târgu Mureº

Comemorarea eroului Tiberius Petre la Cimitirul Eroilor din Târgu Mureș