Teodor Meleºcanu, ministrul apãrãrii Corneliu Dobritoiu Secretar de Stat ºi ªef al Departamentului politica de apãrare ºi planificare Secretar de stat ºi ºef al Departamentului pentru relaþia cu Parlamentul ºi informare publicã, doamna Georgeta Elisabeta Ionescu (State Secretary and Chief of Department of Parliament Liaison and Public Information, Mrs. Georgeta Elisabeta Ionescu)
Teodor Meleșcanu, ministrul apărării
Vizualizat: 3245 ori.
Corneliu Dobritoiu Secretar de Stat și Șef al Departamentului politica de apărare și planificare
Vizualizat: 4956 ori.
Secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică, doamna Georgeta Elisabeta Ionescu (State Secretary and Chief of Department of Parliament Liaison and Public Information, Mrs. Georgeta Elisabeta Ionescu)
Vizualizat: 1190 ori.
Dl. amiral dr. Gheorghe MARIN - ªeful Statului Major General Secretar general al Ministerului Apãrãrii, doamna Georgeta GavrilãGeneral maior doctor Teodor FRUNZETI - Seful Statului Major al Fortelor Terestre
Dl. amiral dr. Gheorghe MARIN - Șeful Statului Major General
Vizualizat: 2389 ori.
Secretar general al Ministerului Apărării, doamna Georgeta Gavrilă
Vizualizat: 8914 ori.
General maior doctor Teodor FRUNZETI - Seful Statului Major al Fortelor Terestre
Vizualizat: 2643 ori.
General locotenent Constantin CROITORU
 - ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene 
Contraamiral de flotilã Dorin DÃNILÃ - ªeful Statului Major al Forþelor Navale
General locotenent Constantin CROITORU
- Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene
Vizualizat: 2270 ori.
Contraamiral de flotilă Dorin DĂNILĂ - Șeful Statului Major al Forțelor Navale
Vizualizat: 3270 ori.