Personalitati

Corneliu Dobritoiu Secretar de Stat ºi ªef al Departamentului politica de apãrare ºi planificare

Corneliu Dobritoiu Secretar de Stat și Șef al Departamentului politica de apărare și planificare