Personalitati

General locotenent Constantin CROITORU
 - ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene

General locotenent Constantin CROITORU
- Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene