Personalitati

Contraamiral de flotilã Dorin DÃNILÃ - ªeful Statului Major al Forþelor Navale

Contraamiral de flotilă Dorin DĂNILĂ - Șeful Statului Major al Forțelor Navale