Medalii (Medals)

BATALIONUL 24 VÂNÃTORI DE MUNTE “GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU"
(24th “GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU” Mountain Battalion)

BATALIONUL 24 VÂNĂTORI DE MUNTE “GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU"
(24th “GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU” Mountain Battalion)