Medalii (Medals)

Direcþia Topograficã Militarã General de Divizie Constantin Barozzi - Medalie

Direcția Topografică Militară General de Divizie Constantin Barozzi - Medalie