ACADEMIA FORÞELOR AERIENE “HENRI COANDÔ---moneda
(“HENRI COANDÔ Air Force Academy)
BATALIONUL 3 APÃRARE ANTIAERIANÃ „POTAISSA”--moneda
(3rd „POTAISSA” Air Defence Battalion)
BATALIONUL 72 APÃRARE NBC “NEGRU VODÔ--moneda
(72nd “NEGRU VODÔ NBC Defence Battalion)
ACADEMIA FORȚELOR AERIENE “HENRI COANDĂ”---moneda
(“HENRI COANDĂ” Air Force Academy)
Vizualizat: 453 ori.
BATALIONUL 3 APĂRARE ANTIAERIANĂ „POTAISSA”--moneda
(3rd „POTAISSA” Air Defence Battalion)
Vizualizat: 362 ori.
BATALIONUL 72 APĂRARE NBC “NEGRU VODĂ”--moneda
(72nd “NEGRU VODĂ” NBC Defence Battalion)
Vizualizat: 332 ori.
BATALIONUL 812 INFANTERIE „BISTRIÞA”--- moneda
(812th „BISTRIÞA” Infantry Battalion)
Batalionul 814 Tancuri „MIHAI VODÔ
(814th „MIHAI VODÔ Tanks Battalion)
BATALIONUL STAT MAJOR ªI DESERVIRE (AL FORÞELOR NAVALE)---moneda
(Navy Staff and Service Battalion)
BATALIONUL 812 INFANTERIE „BISTRIȚA”--- moneda
(812th „BISTRIȚA” Infantry Battalion)
Vizualizat: 368 ori.
Batalionul 814 Tancuri „MIHAI VODĂ”
(814th „MIHAI VODĂ” Tanks Battalion)
Vizualizat: 355 ori.
BATALIONUL STAT MAJOR ȘI DESERVIRE (AL FORȚELOR NAVALE)---moneda
(Navy Staff and Service Battalion)
Vizualizat: 338 ori.
BRIGADA 282 INFANTERIE MECANIZATÃ ,,UNIREA PRINCIPATELOR’’--moneda
(282nd ,,UNIREA PRINCIPATELOR” Mechanized Brigade)
CENTRUL DE DOMENII ªI INFRASTRUCTURI NR. 1 BUCUREªTI – monedã
( 1st Center Real Property and Infrastructure, Bucharest)
CENTRUL DE DOMENII ªI INFRASTRUCTURI NR. 2 CRAIOVA – monedã
(2nd Center Real Property and Infrastructure, Craiova)
BRIGADA 282 INFANTERIE MECANIZATĂ ,,UNIREA PRINCIPATELOR’’--moneda
(282nd ,,UNIREA PRINCIPATELOR” Mechanized Brigade)
Vizualizat: 329 ori.
CENTRUL DE DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI NR. 1 BUCUREȘTI – monedă
( 1st Center Real Property and Infrastructure, Bucharest)
Vizualizat: 307 ori.
CENTRUL DE DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI NR. 2 CRAIOVA – monedă
(2nd Center Real Property and Infrastructure, Craiova)
Vizualizat: 286 ori.
CENTRUL DE DOMENII ªI INFRASTRUCTURI NR. 3 SIBIU – monedã
(3rd Center Real Property and Infrastructure Sibiu)
CENTRUL DE DOMENII ªI INFRASTRUCTURI NR. 4 FOCªANI – monedã
(4th Center Real Property and Infrastructure Focºani)
CENTRUL DE DOMENII ªI INFRASTRUCTURI NR. 5 IAªI – monedã
(5th Center Real Property and Infrastructure Iaºi)
CENTRUL DE DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI NR. 3 SIBIU – monedă
(3rd Center Real Property and Infrastructure Sibiu)
Vizualizat: 285 ori.
CENTRUL DE DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI NR. 4 FOCȘANI – monedă
(4th Center Real Property and Infrastructure Focșani)
Vizualizat: 301 ori.
CENTRUL DE DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI NR. 5 IAȘI – monedă
(5th Center Real Property and Infrastructure Iași)
Vizualizat: 294 ori.