Monede (Coins)

CENTRUL DE DOMENII ªI INFRASTRUCTURI NR. 1 BUCUREªTI – monedã
( 1st Center Real Property and Infrastructure, Bucharest)

CENTRUL DE DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI NR. 1 BUCUREȘTI – monedă
( 1st Center Real Property and Infrastructure, Bucharest)