Monede (Coins)

CENTRUL DE DOMENII ªI INFRASTRUCTURI NR. 4 FOCªANI – monedã
(4th Center Real Property and Infrastructure Focºani)

CENTRUL DE DOMENII ªI INFRASTRUCTURI NR. 4 FOCªANI – monedã
(4th Center Real Property and Infrastructure Focºani)