ELEMENTUL NAÞIONAL DE SPRIJIN (CLÎ) - plachetã
FLOTILA 56 FREGATE - plachetã
Regimentul 51 Artilerie Mixtã ,,General Cornel Paraniac” - plachetã
ELEMENTUL NAȚIONAL DE SPRIJIN (CLÎ) - plachetă
Vizualizat: 151 ori.
FLOTILA 56 FREGATE - plachetă
Vizualizat: 278 ori.
Regimentul 51 Artilerie Mixtă ,,General Cornel Paraniac” - plachetă
Vizualizat: 162 ori.
Secþia 125 Mentenanþã - plachetã
Serviciul Muzicilor Militare – plachetã onorificã
BATALIONUL 8 TEHNIC - plachetã
Secția 125 Mentenanță - plachetă
Vizualizat: 165 ori.
Serviciul Muzicilor Militare – plachetă onorifică
Vizualizat: 195 ori.
BATALIONUL 8 TEHNIC - plachetă
Vizualizat: 122 ori.
Batalionul 55 Apãrare Antiaerianã „Someº” - plachetã
Batalionul 124 Transport - plachetã
BATALIONUL 912 TANCURI ,,SCYTHIA MINOR” - plachetã
Batalionul 55 Apărare Antiaeriană „Someș” - plachetă
Vizualizat: 110 ori.
Batalionul 124 Transport - plachetă
Vizualizat: 123 ori.
BATALIONUL 912 TANCURI ,,SCYTHIA MINOR” - plachetă
Vizualizat: 123 ori.
CENTRUL 185 MENTENAÞÃ “RADU CELMARE” - plachetã
DEPOZITUL 154 ARMAMENT ªI MUNIÞII „PRAHOVA” - plachetã
DEPOZITUL 174 MIXT - plachetã
CENTRUL 185 MENTENAȚĂ “RADU CELMARE” - plachetă
Vizualizat: 120 ori.
DEPOZITUL 154 ARMAMENT ȘI MUNIȚII „PRAHOVA” - plachetă
Vizualizat: 127 ori.
DEPOZITUL 174 MIXT - plachetă
Vizualizat: 134 ori.