Aeronava C-27J Spartan insoþitã de douã avione IAR 99 ªoim survoleazã Piaþa Aviatorilor (C-27J Spartan accompanied by two IAR 99 ªoim flying over the Aviatorilor Square) - foto Valentin Ciobîrcãªeful Statului Major al Forþelor Aeriene, generalul maior Fãnicã Cârnu, sãrutã Drapelul de luptã al SMFA (The chief of the Air Force Staff, Major General Fãnicã Cârnu, kissing the Colors of the Air Force Staff ) - foto Adrian SultãnoiuMinistrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea îi înmâneazã Drapelul de luptã ºefului SMFA (Minister of National Defence, Gabriel Oprea, handing over the Colors to the chief of the Air Force Staff ) - foto Adrian Sultãnoiu
Aeronava C-27J Spartan insoțită de două avione IAR 99 Șoim survolează Piața Aviatorilor (C-27J Spartan accompanied by two IAR 99 Șoim flying over the Aviatorilor Square) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 715 ori.
Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul maior Fănică Cârnu, sărută Drapelul de luptă al SMFA (The chief of the Air Force Staff, Major General Fănică Cârnu, kissing the Colors of the Air Force Staff ) - foto Adrian Sultănoiu
Vizualizat: 959 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea îi înmânează Drapelul de luptă șefului SMFA (Minister of National Defence, Gabriel Oprea, handing over the Colors to the chief of the Air Force Staff ) - foto Adrian Sultănoiu
Vizualizat: 744 ori.
ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene, generalul maior Fãnicã Cârnu, primeºte Drapelul de luptã al SMFA (The chief of the Air Force Staff, Major General Fãnicã Cârnu taking over the Colors of the Air Force Staff ) - foto Adrian SultãnoiuAspect de la ceremonia militarã (Image from the military ceremony ) - foto Valentin CiobîrcãMinistrul Apãrãrii Naþionale se adreseazã audienþei (Minister of national defence addressing the audience ) - foto Valentin Ciobîrcã
Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul maior Fănică Cârnu, primește Drapelul de luptă al SMFA (The chief of the Air Force Staff, Major General Fănică Cârnu taking over the Colors of the Air Force Staff ) - foto Adrian Sultănoiu
Vizualizat: 823 ori.
Aspect de la ceremonia militară (Image from the military ceremony ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 861 ori.
Ministrul Apărării Naționale se adresează audienței (Minister of national defence addressing the audience ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 690 ori.
Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor Aerului de cãtre conducerea MApN (Wreath-laying at the Monument of Air Heroes, by the defence ministry leadership) - foto Valentin CiobîrcãAspect din timpul ceremoniei militare (Image from the military ceremony )  - foto Valentin CiobîrcãFormaþie de elicoptere IAR 330 Puma Socat trece la verticala Monumentului Eroilor Aerului (IAR 330 Puma Socat Helicopters, in formation, flying vertically over the Monument of Air Heroes ) - foto Valentin Ciobîrcã
Depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor Aerului de către conducerea MApN (Wreath-laying at the Monument of Air Heroes, by the defence ministry leadership) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 768 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare (Image from the military ceremony ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 763 ori.
Formație de elicoptere IAR 330 Puma Socat trece la verticala Monumentului Eroilor Aerului (IAR 330 Puma Socat Helicopters, in formation, flying vertically over the Monument of Air Heroes ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 702 ori.
Formaþie de MiG 21 LanceR survoleazã Piaþa Aviatorilor (MiG 21 LanceR formation flying over Aviatorilor Square) - foto Valentin Ciobîrcã Defilarea militarilor de la Regimentul 30 Gardã (The 30th Guard Regiment marching ) - foto Valentin Ciobîrcã Defilarea militarilor din Statul Major al Forþelor Aeriene (Air Force Staff troops marching ) - foto Valentin Ciobîrcã
Formație de MiG 21 LanceR survolează Piața Aviatorilor (MiG 21 LanceR formation flying over Aviatorilor Square) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 711 ori.
Defilarea militarilor de la Regimentul 30 Gardă (The 30th Guard Regiment marching ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 714 ori.
Defilarea militarilor din Statul Major al Forțelor Aeriene (Air Force Staff troops marching ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 681 ori.
Monumentul Eroilor Aerului din Piaþa Aviatorilor (The Monument of Air Heroes in Aviatorilor Square) - foto Valentin Ciobîrcã
Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor (The Monument of Air Heroes in Aviatorilor Square) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 667 ori.