Ceremonie militară la sediul Ministerului Apărării Naționale (Military ceremony organized at the Ministry of National Defence)

Aspect de la ceremonia de comemorare desfãºuratã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale
(Photo coverage of the commemoration ceremony organized at the Ministry of National Defence)

Aspect de la ceremonia de comemorare desfășurată la sediul Ministerului Apărării Naționale
(Photo coverage of the commemoration ceremony organized at the Ministry of National Defence)