Aspect de la întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu ataºaþii apãrãrii acreditaþi la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister meeting with the defence attaches accredited to Bucharest)Ataºaþii apãrãrii prezenþi la întâlnirea cu ministrul Mircea Duºa - foto Valentin Ciobîrcã
(The defence attaches attending the meeting with defence minister Mircea Duºa)
Aspect de la întâlnirea ministrului apărării naționale cu atașații apărării acreditați la București - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister meeting with the defence attaches accredited to Bucharest)
Vizualizat: 875 ori.
Atașații apărării prezenți la întâlnirea cu ministrul Mircea Dușa - foto Valentin Ciobîrcă
(The defence attaches attending the meeting with defence minister Mircea Dușa)
Vizualizat: 986 ori.