Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, s-a întâlnit cu atașații apărării acreditați la București (Defence Minister Meets the Defence Attachés Accredited to Bucharest)

Aspect de la întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu ataºaþii apãrãrii acreditaþi la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister meeting with the defence attaches accredited to Bucharest)

Aspect de la întâlnirea ministrului apărării naționale cu atașații apărării acreditați la București - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister meeting with the defence attaches accredited to Bucharest)