Elevii Școlii Gimnaziale "George Călinescu" au îngrijit astăzi monumentele din Cimitirul Eroilor Români din Primul Război Mondial de la Ghencea

Elevii ªcolii Gimnaziale "George Cãlinescu" se informeazã despre monumentele eroilor cãzuþi pe câmpul de luptã -foto Catalin Ovreiu

Elevii Școlii Gimnaziale "George Călinescu" se informează despre monumentele eroilor căzuți pe câmpul de luptă -foto Catalin Ovreiu