Mormântul Ostașului Necunoscut (The Tomb of the Unknown Soldier)

Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Vasile Costea la ceremonia militarã de depuneri de coroane ºi jerbe de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut, din Parcul Carol (State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Vasile Costea, at the military wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier Tomb of the Unknown Soldier in Carol Park) - foto Valentin Ciobîrcã

Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, Vasile Costea la ceremonia militară de depuneri de coroane și jerbe de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol (State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Vasile Costea, at the military wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier Tomb of the Unknown Soldier in Carol Park) - foto Valentin Ciobîrcă