Monumentul Eroilor căzuți în teatrele de operații și pe teritoriul României (Memorial of the Heroes who fell in theaters of operations and at home)

Generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General ºi generalul-locotenent Sorin Ioan,  ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, au înmânat distincþii militare personalului din aceastã categorie de forþe (The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, and the chief of Land Forces Staff, Lieutenant General Sorin Ioan handed over military distinctions to Land Forces personnel) - foto Eugen Mihai

Generalul-locotenent Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General și generalul-locotenent Sorin Ioan, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, au înmânat distincții militare personalului din această categorie de forțe (The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, and the chief of Land Forces Staff, Lieutenant General Sorin Ioan handed over military distinctions to Land Forces personnel) - foto Eugen Mihai