Monumentul Eroilor căzuți în teatrele de operații și pe teritoriul României (Memorial of the Heroes who fell in theaters of operations and at home)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, le-a înmânat medalii ºi embleme unor militari români rãniþi în teatrele de operaþii (The Minister of national Defence, Mircea Duºa, handed over medals and emblems to soldiers injured in theaters of operations) - foto Eugen Mihai

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, le-a înmânat medalii și embleme unor militari români răniți în teatrele de operații (The Minister of national Defence, Mircea Dușa, handed over medals and emblems to soldiers injured in theaters of operations) - foto Eugen Mihai