Monumentul Eroilor din Al Doilea Război Mondial, Universitatea Națională de Apărare "Carol I" (Memorial of WW II Heroes, "Carol I" National Defence University)

Aspect de la activitate  (Photos from the activity)  - foto Dan Nistor

Aspect de la activitate (Photos from the activity) - foto Dan Nistor