VTC cu teatrele de operații (Videoconference with troops deployed in theaters of operations)

Conducerea M.Ap.N. în timpul videoconferinþei cu militarii din teatrele de operaþii - foto Eugen Mihai
(Defence ministry leadership during the videoconference)

Conducerea M.Ap.N. în timpul videoconferinței cu militarii din teatrele de operații - foto Eugen Mihai
(Defence ministry leadership during the videoconference)