VTC cu teatrele de operații (Videoconference with troops deployed in theaters of operations)

Aspect din timpul videoconferinþei cu militarii din teatrele de operaþii - foto Eugen Mihai
( Videoconference with the Romanian troops deployed in theaters of operations)

Aspect din timpul videoconferinței cu militarii din teatrele de operații - foto Eugen Mihai
( Videoconference with the Romanian troops deployed in theaters of operations)