1 Decembrie - Ziua Naþionalã a României
(1 December – National Day of Romania)Ceremonie de depunere de coroane de flori - foto Vali Ciobârcã
(Wreath-laying ceremony)Comandantul paradei militare, generalul de brigadã Tomiþã-Cãtãlin Tomescu - foto Vali Ciobârcã
(Commander of the military parade, Brigadier General Tomiþã-Cãtãlin Tomescu)
1 Decembrie - Ziua Națională a României
(1 December – National Day of Romania)
Vizualizat: 1010 ori.
Ceremonie de depunere de coroane de flori - foto Vali Ciobârcă
(Wreath-laying ceremony)
Vizualizat: 915 ori.
Comandantul paradei militare, generalul de brigadă Tomiță-Cătălin Tomescu - foto Vali Ciobârcă
(Commander of the military parade, Brigadier General Tomiță-Cătălin Tomescu)
Vizualizat: 761 ori.
Aspect de la deschiderea paradei militare - foto Petricã Mihalache
(Opening of the military parade.)Elicopter purtãtor al Drapelului naþional - foto Vali Ciobârcã
(Helicopter bearing the national flag.)Militari cu Drapele de identificare au trecut pe sub Arcul de Triumf - foto Petricã Mihalache
(Troops passing under the Arcul de Triumf with the unit colours.(
Aspect de la deschiderea paradei militare - foto Petrică Mihalache
(Opening of the military parade.)
Vizualizat: 737 ori.
Elicopter purtător al Drapelului național - foto Vali Ciobârcă
(Helicopter bearing the national flag.)
Vizualizat: 732 ori.
Militari cu Drapele de identificare au trecut pe sub Arcul de Triumf - foto Petrică Mihalache
(Troops passing under the Arcul de Triumf with the unit colours.(
Vizualizat: 789 ori.
Militari trecând pe sub Arcul de Triumf - foto Petricã Mihalache
(Troops passing under the Arcul de Triumf.)Aeronavã din dotarea Forþelor Aeriene survolând Arcul de Triumf - foto Petricã Mihalache
(Aircraft of the Air Force flying over the Arcul de Triumf.)Avioane MIG 21 Lancer survolând Arcul de Triumf - foto Petricã Mihalache
(MIG 21 Lancer aircraft flying over the Arcul de Triumf.)
Militari trecând pe sub Arcul de Triumf - foto Petrică Mihalache
(Troops passing under the Arcul de Triumf.)
Vizualizat: 727 ori.
Aeronavă din dotarea Forțelor Aeriene survolând Arcul de Triumf - foto Petrică Mihalache
(Aircraft of the Air Force flying over the Arcul de Triumf.)
Vizualizat: 757 ori.
Avioane MIG 21 Lancer survolând Arcul de Triumf - foto Petrică Mihalache
(MIG 21 Lancer aircraft flying over the Arcul de Triumf.)
Vizualizat: 733 ori.
Detaºamentul Armatei franceze - foto Vali Ciobârcã
(Detachment of the French Army.)Detaºamentul Armatei Poloniei - foto Vali Ciobârcã
(Detachment of the Polish Army.Detaºamentul Armatei Turciei - foto Vali Ciobârcã
(Detachment of the Turkish Army.
Detașamentul Armatei franceze - foto Vali Ciobârcă
(Detachment of the French Army.)
Vizualizat: 717 ori.
Detașamentul Armatei Poloniei - foto Vali Ciobârcă
(Detachment of the Polish Army.
Vizualizat: 795 ori.
Detașamentul Armatei Turciei - foto Vali Ciobârcă
(Detachment of the Turkish Army.
Vizualizat: 762 ori.
Detaºamentul Armatei SUA - foto Vali Ciobârcã
(Detachment of the U.S. Army.)Militari din Forþele Terestre trec pe sub Arcul de Triumf - foto Vali Ciobârcã
(Troops of the Land Forces passing under the Arcul de Triumf.)Defilarea militarilor care au participat la misiuni în teatrele de operaþii - foto Vali Ciobârcã
(March of the troops who participated in missions in theaters of operations.)
Detașamentul Armatei SUA - foto Vali Ciobârcă
(Detachment of the U.S. Army.)
Vizualizat: 774 ori.
Militari din Forțele Terestre trec pe sub Arcul de Triumf - foto Vali Ciobârcă
(Troops of the Land Forces passing under the Arcul de Triumf.)
Vizualizat: 844 ori.
Defilarea militarilor care au participat la misiuni în teatrele de operații - foto Vali Ciobârcă
(March of the troops who participated in missions in theaters of operations.)
Vizualizat: 805 ori.