Parada de la Arcul de Triumf (Military Parade at Arcul de Triumf)

Detaºamentul Armatei Poloniei - foto Vali Ciobârcã
(Detachment of the Polish Army.

Detașamentul Armatei Poloniei - foto Vali Ciobârcă
(Detachment of the Polish Army.