Parada de la Arcul de Triumf (Military Parade at Arcul de Triumf)

Defilarea militarilor care au participat la misiuni în teatrele de operaþii - foto Vali Ciobârcã
(March of the troops who participated in missions in theaters of operations.)

Defilarea militarilor care au participat la misiuni în teatrele de operații - foto Vali Ciobârcă
(March of the troops who participated in missions in theaters of operations.)