Parada de la Arcul de Triumf (Military Parade at Arcul de Triumf)

Defilarea militarilor din Forþele Navale - foto Vali Ciobârcã
(March of the Navy troops.)

Defilarea militarilor din Forțele Navale - foto Vali Ciobârcă
(March of the Navy troops.)