Sărbătorirea zilei vânătorilor de munte din Armata României (Celebrating the Day of the Romanian Mountain Troops)

Aspect de la primirea ministrului apãrãrii naționale la ceremonia din Piața Sfatului - foto Petricã Mihalache
(Defence minister’s arrival at the ceremony in Sfatului Square)

Aspect de la primirea ministrului apărării naționale la ceremonia din Piața Sfatului - foto Petrică Mihalache
(Defence minister’s arrival at the ceremony in Sfatului Square)