Aspecte din timpul vizitei delegației medicale a Ministerului Apãrãrii din Republica Popularã Chinezã - Foto Petricã Mihalache
(Medical Delegation from The People’s Republic of China, on official visit to Romanian MoND)
Secretarul de stat pentru politica de apãrare, planificare ºi relaþii internaþionale Mircea Duºa și generalul-maior Chen Jingyuan, Directorul general al Serviciului Medical a Ministerului Apãrãrii din Republica Popularã Chinezã - Foto Petricã Mihalache
(State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations,  Mircea Duºa and Major General Chen Jingyuan, General Manager of the Medical Service, Defence Ministry of The People’s Republic of China)
Aspecte din timpul vizitei delegației medicale a Ministerului Apărării din Republica Populară Chineză - Foto Petrică Mihalache
(Medical Delegation from The People’s Republic of China, on official visit to Romanian MoND)
Vizualizat: 440 ori.
Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale Mircea Dușa și generalul-maior Chen Jingyuan, Directorul general al Serviciului Medical a Ministerului Apărării din Republica Populară Chineză - Foto Petrică Mihalache
(State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations, Mircea Dușa and Major General Chen Jingyuan, General Manager of the Medical Service, Defence Ministry of The People’s Republic of China)
Vizualizat: 396 ori.