Vizita în România a unei delegații medicale a Ministerului Apărării din Republica Populară Chineză (Medical Delegation from People’s Republic of China, on official visit to Romania)

Aspecte din timpul vizitei delegației medicale a Ministerului Apãrãrii din Republica Popularã Chinezã - Foto Petricã Mihalache
(Medical Delegation from The People’s Republic of China, on official visit to Romanian MoND)

Aspecte din timpul vizitei delegației medicale a Ministerului Apărării din Republica Populară Chineză - Foto Petrică Mihalache
(Medical Delegation from The People’s Republic of China, on official visit to Romanian MoND)