Vizita în România a unei delegații medicale a Ministerului Apărării din Republica Populară Chineză (Medical Delegation from People’s Republic of China, on official visit to Romania)

Secretarul de stat pentru politica de apãrare, planificare ºi relaþii internaþionale Mircea Duºa și generalul-maior Chen Jingyuan, Directorul general al Serviciului Medical a Ministerului Apãrãrii din Republica Popularã Chinezã - Foto Petricã Mihalache
(State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations,  Mircea Duºa and Major General Chen Jingyuan, General Manager of the Medical Service, Defence Ministry of The People’s Republic of China)

Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale Mircea Dușa și generalul-maior Chen Jingyuan, Directorul general al Serviciului Medical a Ministerului Apărării din Republica Populară Chineză - Foto Petrică Mihalache
(State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations, Mircea Dușa and Major General Chen Jingyuan, General Manager of the Medical Service, Defence Ministry of The People’s Republic of China)