Highlight for Album: Misiuni de realimentare în aer a aeronavelor F-16 Fighting Falcon
Highlight for Album: Exerciþiul multinaþional „Platinum Eagle 19.1”
Highlight for Album: Misiune de cãutare pe Marea Neagrã
Album: Misiuni de realimentare în aer a aeronavelor F-16 Fighting Falcon
Actualizat: 03/13/19
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 256 ori.
Album: Exercițiul multinațional „Platinum Eagle 19.1”
Actualizat: 03/13/19
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 255 ori.
Album: Misiune de căutare pe Marea Neagră
Actualizat: 03/08/19
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 285 ori.
Highlight for Album: Reuniunea Informalã a Comitetului Special Athena, București, 7-8 martie 2019
(Informal Reunion of Athena Special Board, in Bucharest, over 7-8 March 2019)
Highlight for Album: Ceremonie de repatriere din Afganistan a „ªoimilor Carpaþilor”
Highlight for Album: Ultramaratonul Galați – București „O zi bunã este atunci când toþi ne întoarcem acasã”
Album: Ceremonie de repatriere din Afganistan a „Șoimilor Carpaților”
Actualizat: 03/01/19
Contine: 12 poze.
Vizualizat: 803 ori.
Highlight for Album: Consultãri între ministrul apãrãrii naționale și ministrul economiei
Highlight for Album: Conferințã de presã la sediul M.Ap.N.
Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naționale, la Reuniunea miniștrilor apãrãrii din țãrile membre ale NATO (Minister of National Defence, at the NATO Defence Ministerial)
Album: Consultări între ministrul apărării naționale și ministrul economiei
Actualizat: 02/26/19
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 700 ori.
Album: Conferință de presă la sediul M.Ap.N.
Actualizat: 02/20/19
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 690 ori.