Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naționale, la Reuniunea miniștrilor apãrãrii din țãrile membre ale NATO (Minister of National Defence, at the NATO Defence Ministerial)
Highlight for Album: Activitatea de autoevaluare a activitãții Spitalului Universitar de Urgenþã Militar Central „Dr. Carol Davila”
Highlight for Album: Forțele Aeriene Române  își sãrbãtoresc eroii
Album: Forțele Aeriene Române își sărbătoresc eroii
Actualizat: 07/03/19
Contine: 6 poze.
Vizualizat: 870 ori.
Highlight for Album: Reuniunea informalã a miniºtrilor apãrãrii din þãrile membre ale UE la Bucureºti
Highlight for Album: Întâlnire a delegației Guvernului României cu secretarul general al NATO, la Bruxelles
Highlight for Album: Manifestãri dedicate sãrbãtoririi Zilei Unirii Principatelor Române
Album: Reuniunea informală a miniștrilor apărării din țările membre ale UE la București
Actualizat: 07/03/19
Contine: 8 poze.
Vizualizat: 1651 ori.
Album: Întâlnire a delegației Guvernului României cu secretarul general al NATO, la Bruxelles
Actualizat: 07/03/19
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 875 ori.
Album: Manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române
Actualizat: 07/03/19
Contine: 32 poze.
Vizualizat: 877 ori.
Highlight for Album: Întâlnirea conducerii M.Ap.N. cu atașații țãrilor UE și partenere, cu prilejul începerii mandatului României la Președinția Consiliului UE
Highlight for Album: Ceremonie de acordare a Emblemei de Onoare a Armatei României
Highlight for Album: Autoevaluarea activitãții Statelor Majore ale Forțelor Aeriene ºi Navale pentru 2018
Album: Ceremonie de acordare a Emblemei de Onoare a Armatei României
Actualizat: 07/03/19
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 838 ori.
Album: Autoevaluarea activității Statelor Majore ale Forțelor Aeriene și Navale pentru 2018
Actualizat: 07/03/19
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 391 ori.