No Caption
No Caption
No Caption
Vizualizat: 5302 ori.
Vizualizat: 5859 ori.
Vizualizat: 5570 ori.
No Caption
No Caption
Locotenentul Dan Morar, instructorul român care i-a învãþat pe poliþiºtii irakieni cum sã mânuiascã AKM-ul;
Vizualizat: 5850 ori.
Vizualizat: 5968 ori.
Locotenentul Dan Morar, instructorul român care i-a învățat pe polițiștii irakieni cum să mânuiască AKM-ul;
Vizualizat: 5007 ori.
Cãpitanul George Popescu (în stânga) împreunã cu doi dintre ofiþerii poliþiei irakiene ºi cu coordonatorul italian al cursului de pregãtire;
În faþa sediului central al Poliþiei Provinciei Dhi Qar, poliþiºtii militari români asigurã, cu ajutorul TAB C-79 aflte în dotare, escorta personalului care lucreazã în acest sediu;
Locotentul Bursuc Adrian împreunã cu un reprezentant al Poliþiei irakiene aflaþi pe acoperiºul clãdirii unde se face supravegherea zonei;
Căpitanul George Popescu (în stânga) împreună cu doi dintre ofițerii poliției irakiene și cu coordonatorul italian al cursului de pregătire;
Vizualizat: 4780 ori.
În fața sediului central al Poliției Provinciei Dhi Qar, polițiștii militari români asigură, cu ajutorul TAB C-79 aflte în dotare, escorta personalului care lucrează în acest sediu;
Vizualizat: 5595 ori.
Locotentul Bursuc Adrian împreună cu un reprezentant al Poliției irakiene aflați pe acoperișul clădirii unde se face supravegherea zonei;
Vizualizat: 4485 ori.
Supravegherea spaþiului din apropiere sediului Poliþiei irakiene de cãtre poliþiºtii militari români, o misiune de maximã responsabilitate;
În timpul desfãºurãrii misiunii poliþiºtii militari români colaboreazã foarte bine cu colegii din poliþia irakianã;
Plutonierul Constanti Cazacu la datorie în postul de observare;
Supravegherea spațiului din apropiere sediului Poliției irakiene de către polițiștii militari români, o misiune de maximă responsabilitate;
Vizualizat: 4829 ori.
În timpul desfășurării misiunii polițiștii militari români colaborează foarte bine cu colegii din poliția irakiană;
Vizualizat: 5227 ori.
Plutonierul Constanti Cazacu la datorie în postul de observare;
Vizualizat: 4597 ori.