Highlight for Album: Ministrul Mircea Duºa, în vizitã la Deveselu (Minister Mircea Duºa Visits Deveselu Military Base)Highlight for Album: Aspecte de la Conferinþa Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de RãzboiHighlight for Album: Întâlnire bilateralã cu ministrul portughez al apãrãrii
(Bilateral Meeting with the Portuguese Defence Minister)
Album: Aspecte de la Conferința Asociației Naționale a Veteranilor de Război
Actualizat: 05/28/14
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 1437 ori.
Highlight for Album: Ceremonia de predare-primire a preºedinþiei Comitetului FINABEL Highlight for Album: Vizita ministrului apãrãrii naþionale în Afganistan
(Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)Highlight for Album: Ceremonia de deschidere a exerciþiului multinaþional "Black Sea Rotational Force 13"
Album: Ceremonia de predare-primire a președinției Comitetului FINABEL
Actualizat: 05/28/14
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 1631 ori.
Album: Ceremonia de deschidere a exercițiului multinațional "Black Sea Rotational Force 13"
Actualizat: 05/28/14
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 1492 ori.
Highlight for Album: Campanie de informare a populatieiHighlight for Album: Deschiderea cursului postuniversitar "Securitate ºi bunã guvernare" 
(Opening of Post-Graduate Course on “Security and Good Governance” )
Highlight for Album: Vizita oficialã în România a delegaþiei militare americane condusã de ºeful Gãrzii Naþionale a statului Alabama
(Official Visit in Romania of an American Military Delegation)
Album: Campanie de informare a populatiei
Actualizat: 05/28/14
Contine: 1 poza.
Vizualizat: 1057 ori.
Highlight for Album: Ziua NATO ºi Ziua Porþilor Deschise la Ministerul Apãrãrii Naþionale
(NATO Day and Open Gates Day Celebrated at the Ministry of National Defence)Highlight for Album: Externarea din spital, primul pas spre întoarcerea la manºã (Out of Hospital, Back to Flying the Airplane)Highlight for Album: ARMATA - O ªCOALà ALTFEL
Album: ARMATA - O ȘCOALĂ ALTFEL
Actualizat: 05/28/14
Contine: 2 poze.
Vizualizat: 1425 ori.
Highlight for Album: 45 de ani de televiziune militarã (45 Years of Military Television)Highlight for Album: Vizita oficialã în România a comandantului Grupului de sisteme NATO de comunicaþii ºi informaticãHighlight for Album: Vizita oficialã în România a unei delegaþii militare slovene
(Slovene Military delegation on Official Visit in Romania)
Album: 45 de ani de televiziune militară (45 Years of Military Television)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 2 poze.
Vizualizat: 1347 ori.