Highlight for Album: Deschiderea anului universitar în instituþiile de învãþãmânt militarHighlight for Album: Seminar ºtiinþific pe tema industriei de apãrare, la Academia Tehnicã Militarã 
(Scientific Seminar on Defence Industry at the Military Technical Academy)Highlight for Album: Reuniunea informalã a miniºtrilor apãrãrii din statele membre UE din Cipru 
(State Secretary Sebastian at the Informal Meeting of EU Ministers of Defence)
Album: Deschiderea anului universitar în instituțiile de învățământ militar
Actualizat: 05/28/14
Contine: 15 poze.
Vizualizat: 2032 ori.
Highlight for Album: Exerciþiul Blonde Avalanche 2012
(Multinational Exercise Blonde Avalanche 2012)Highlight for Album: Conferinþa de încheiere a proiectului „Creºterea capacitãþii funcþionarilor publici din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi din Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituþional ºi de proiect, în contextul dezvoltãrii ºi întãririi rolului funcþiei publice”Highlight for Album: Aeronautic Show 2012
Album: Exercițiul Blonde Avalanche 2012 (Multinational Exercise Blonde Avalanche 2012)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 1547 ori.
Album: Aeronautic Show 2012
Actualizat: 05/28/14
Contine: 34 poze.
Vizualizat: 1886 ori.
Highlight for Album: "Galaxia Stelelor Roº-Albastre"Highlight for Album: Inaugurarea lucrãrilor de modernizare a infrastructurii Centrului de instruire pentru luptã al Forþelor Terestre
(Ceremony at the Romanian Land Forces Combat Training Center)

Highlight for Album: Exerciþiul ”Jackal Stone 2012” 
( "Jackal Stone 2012")
Album: "Galaxia Stelelor Roș-Albastre"
Actualizat: 05/28/14
Contine: 19 poze.
Vizualizat: 1683 ori.
Album: Exercițiul ”Jackal Stone 2012” ( "Jackal Stone 2012")
Actualizat: 05/28/14
Contine: 8 poze.
Vizualizat: 1623 ori.
Highlight for Album: Conferinþa Comitetului Militar al NATO de la Sibiu
(NATO Military Committee Conference in Sibiu)Highlight for Album: Vizitã oficialã a ºefului Statului Major al Apãrãrii din Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, generalul Sir David Richards, la invitaþia omologului sãu, ºeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã
(British Chief of Defence, General Sir David Richards to Visit Romania)Highlight for Album: Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operaþia de luptã "Atalanta"
(Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)
Album: Conferința Comitetului Militar al NATO de la Sibiu (NATO Military Committee Conference in Sibiu)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 13 poze.
Vizualizat: 2043 ori.
Highlight for Album: Delegaþia Ministerului Apãrãrii Naþionale, condusã de secretarul de stat Sebastian Huluban, în vizitã la Washington D.C., în perioada 2-6 septembrie.
(Romanian Ministry of National Defence Delegation visits USA)
Highlight for Album: Comandorul Mariana Drãgescu la împlinirea vârstei de 100 de ani (Commander (Retired) Mariana Drãgescu Turns 100)Highlight for Album: Comandantul Comandamentului Trupelor de Uscat din armata Republicii Serbia in vizitã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale
(Lieutenant General Dan Ghica-Radu Received the Commander of the Land Forces Command of the Serbian Armed Forces)