Highlight for Album: Ceremonie cu prilejul sãrbãtoririi a 100 de ani de la înfiinþarea ªcolii de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene "Aurel Vlaicu"
(The 100th anniversary of the “Aurel Vlaicu” Air Force Combat Training School) Highlight for Album: Transport umanitar, cu o aeronavã militarã C-27J Spartan, pentru salvarea vieþii unei persoane 
(Humanitarian Transport with a C-27J Spartan Military Aircraft)Highlight for Album: Autoevaluarea activitãþii desfãºurate de M.Ap.N. în anul 2011
(Annual Report of the Ministry of National Defence)
Highlight for Album: Transport umanitar cu o aeronavã militarã C-27J Spartan pentru salvarea vieþii a ºapte persoane 
(Humanitarian transport with a C-27J Spartan military aircraft to save the lives of seven people) Highlight for Album: Transport umanitar cu o aeronavã militarã C-27J Spartan pentru salvarea vieþii unei persoaneHighlight for Album: Armata continuã colectarea ºi distribuirea produselor alimentare ºi materialelor de strictã necesitate pentru populaþia afectatã de viscol ºi ninsori (Military Personnel Acting in Support of People Affected by Abundant Snowfalls)
Album: Transport umanitar cu o aeronavă militară C-27J Spartan pentru salvarea vieții unei persoane
Actualizat: 05/28/14
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 1343 ori.
Highlight for Album: Pod aerian în vederea transportului de alimente cãtre populaþia aflatã în localitãþi izolate, ca urmare a ninsorilor abundente ºi a viscolului.

(Air Bridge in Support of the Population Isolated by Snow )Highlight for Album: Transport umanitar pentru salvarea vieþii a douã persoane, cu o aeronavã militarã C-27J Spartan
(Humanitarian Transport With A Military Aircraft)Highlight for Album: Intervenþia armatei în sprijinul populaþiei afectate de viscol ºi ninsori
(The Military in Support of People Affected by Snow Storms)
Highlight for Album: ªeful Statului Major General s-a întâlnit joi cu comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare
(The Chief of General Staff Met With Supreme Allied Commander Transformation)Highlight for Album: Ceremonia prilejuitã de plecarea în teatrul de operaþii din Afganistan a militarilor Batalionului 280 Infanterie Mecanizatã
(The 280th Mechanized Battalion to Deploy to Afghanistan)Highlight for Album: Ceremonia prilejuitã de sosirea din Afganistan a Elementului de Comandã ºi Control (Combined Team Zabul) ºi a Batalionului 2 Infanterie "Cãlugãreni"
(Combined Team Zabul, the 2nd "Cãlugãreni" Infantry Battalion Return from Afghanistan)
Highlight for Album: Ceremonia organizatã cu ocazia sãrbãtoririi a 135 de ani de la înfiinþarea Brigãzii 15 Mecanizatã „Podu Înalt”.
(Ceremony to Celebrate 135 Years of Existence of the 15th "Podu Înalt" Mechanized Brigade)Highlight for Album: Un nou ajutor umanitar de la MApN pentru persoanele asistate social din tabãra Valea ScreziiHighlight for Album: Serbarea Pomului de Crãciun la Ministerul Apãrãrii Naþionale
(Christmas Tree for Children at the Ministry of National Defence)
Album: Un nou ajutor umanitar de la MApN pentru persoanele asistate social din tabăra Valea Screzii
Actualizat: 05/28/14
Contine: 9 poze.
Vizualizat: 2183 ori.