Highlight for Album: Ceremonia depunerii jurãmântului militar de cãtre studenþii anului I ai Academiei Forþelor Terestre "Nicolae Bãlcescu" din SibiuHighlight for Album: ªtafeta Veteranilor(Veterans’ Relay Race)Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naþionale la exerciþiul "Danube Express 14"
(The Minister of National Defence at Exercise "Danube Express 14")
Album: Ștafeta Veteranilor(Veterans’ Relay Race)
Actualizat: 10/20/14
Contine: 9 poze.
Vizualizat: 1526 ori.
Highlight for Album: Ceremonia de predare-primire a comenzii Statului Major al Forþelor Terestre
(Handover-Takeover Ceremony for the Change of Land Forces Staff Command)Highlight for Album: Participarea ministrului apãrãrii naþionale la activitãþi în municipiul Oradea
(Defence Minister Mircea Duºa Participates in Activities in Oradea)Highlight for Album: Ceremonia de deschidere a Sãptãmânii Medicale Balcanice ºi a Zilelor SUUMC 
- Opening ceremony of the Balkan Medical Week and the Days of the "Dr. Carol Davila" Emergency Military Hospital (SUUMC)
Highlight for Album: Intervenþie a militarilor pentru salvarea echipajului unei nave eºuate lângã farul de la SulinaHighlight for Album: Preºedintele Senatului Republicii Polone, în vizitã la M.Ap.N.Highlight for Album: Vizita la M.Ap.N. a ºefului Marelui Stat Major al Armatei Naþionale din Republica Moldova
Album: Intervenție a militarilor pentru salvarea echipajului unei nave eșuate lângă farul de la Sulina
Actualizat: 10/08/14
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 1226 ori.
Album: Președintele Senatului Republicii Polone, în vizită la M.Ap.N.
Actualizat: 10/06/14
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 1555 ori.
Album: Vizita la M.Ap.N. a șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale din Republica Moldova
Actualizat: 10/06/14
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 1523 ori.
Highlight for Album: Ceremonia de deschidere a anului universitarHighlight for Album: Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, în vizitã în Republica Popularã Chinezã
(Defence Minister Mircea Duºa Visits the People’s Republic of China)Highlight for Album: Ceremonia de decorare a Drapelului de luptã al Brigãzii 6 Operaþii Speciale "Mihai Viteazul"
(Decoration of the Combat Colors of the 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade)
Album: Ceremonia de deschidere a anului universitar
Actualizat: 10/01/14
Contine: 15 poze.
Vizualizat: 1617 ori.
Highlight for Album: Ceremonii militare ºi religioase de depuneri de coroane de flori organizate în judeþul MureºHighlight for Album: Exerciþiul tactic real cu trupe în teren „Efort Întrunit - 14”Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naþionale în vizitã oficialã în Republica Federalã Germania
(The Defence Minister’s Official Visit in the Federal Republic of Germany)
Album: Ceremonii militare și religioase de depuneri de coroane de flori organizate în județul Mureș
Actualizat: 09/26/14
Contine: 6 poze.
Vizualizat: 1473 ori.
Album: Exercițiul tactic real cu trupe în teren „Efort Întrunit - 14”
Actualizat: 09/26/14
Contine: 10 poze.
Vizualizat: 1501 ori.