Highlight for Album: Ziua Porþilor Deschise la Forþele Navale
(Day of Open Gates at the Romanian Navy) Highlight for Album: Misiune de repatriere din Fâºia Gaza
(New Repatriation Mission from Gaza)Highlight for Album: Armata, pregãtitã sã intervinã în zonele afectate de inundaþii
Album: Ziua Porților Deschise la Forțele Navale (Day of Open Gates at the Romanian Navy)
Actualizat: 08/11/14
Contine: 8 poze.
Vizualizat: 1623 ori.
Album: Misiune de repatriere din Fâșia Gaza (New Repatriation Mission from Gaza)
Actualizat: 08/11/14
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 1270 ori.
Album: Armata, pregătită să intervină în zonele afectate de inundații
Actualizat: 08/01/14
Contine: 17 poze.
Vizualizat: 2305 ori.
Highlight for Album: Semnarea ultimelor trei aranjamente de implementare a Acordului dintre România ºi SUA privind amplasarea sistemului de apãrare împotriva rachetelor balistice
(Signing the last three arrangements for the implementation of the agreement concerning the location of the ballistic missile defense system in Romania)Highlight for Album: Ziua Imnului Naþional - Piaþa Tricolorului
(The Day of the National Anthem - Tricolorului Square)Highlight for Album: Festivitatea de absolvire a promoþiei 2014 a Academiei Tehnice Militare
Album: Ziua Imnului Național - Piața Tricolorului (The Day of the National Anthem - Tricolorului Square)
Actualizat: 07/29/14
Contine: 8 poze.
Vizualizat: 1500 ori.
Album: Festivitatea de absolvire a promoției 2014 a Academiei Tehnice Militare
Actualizat: 07/24/14
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 1967 ori.
Highlight for Album: Ceremonia militarã de acordare a primului grad de ofiþer absolvenþilor Academiei Forþelor Terestre (Military ceremony marking the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates)Highlight for Album: Ziua Aviaþiei Române ºi a Forþelor Aeriene (The Romanian Aviation and Air Force’s Day)Highlight for Album: Ceremonia de sosire din misiune a Batalionului 20 Infanterie „Dolj” ºi de încheiere a misiunii Armatei României în provincia Zabul, teatrul de operaþii Afganistan (Mission accomplished in Zabul Province, Afghanistan)
Album: Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene (The Romanian Aviation and Air Force’s Day)
Actualizat: 07/22/14
Contine: 21 poze.
Vizualizat: 2404 ori.
Highlight for Album: Cursul pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict, ediþia 2014.Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naþionale a inaugurat Secþia de radioterapie ºi Blocul operator dermato-oncologic ale SUUMCHighlight for Album: Ceremonia de absolvire a Promoþiei 117 "Constantin Brâncoveanu - 300" a UNAp  (Graduation ceremony of Class 117 "Constantin Brâncoveanu - 300" of “Carol I” National Defence University)
Album: Cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict, ediția 2014.
Actualizat: 07/18/14
Contine: 6 poze.
Vizualizat: 2878 ori.
Highlight for Album: Regimentul 30 Gardã a prezentat ministrului apãrãrii naþionale uniforma de varã de protocol Highlight for Album: Repatrierea unui grup de cetãþeni români ºi membrii de familie ai acestora din Fâșia Gaza (Repatriation of the 84 Romanian citizens and their family members from Gaza Strip)Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naþionale la ceremonia de încheiere a Cursului pentru jurnaliºtii care transmit din zone de conflict
Album: Regimentul 30 Gardă a prezentat ministrului apărării naționale uniforma de vară de protocol
Actualizat: 07/16/14
Contine: 6 poze.
Vizualizat: 2308 ori.