Highlight for Album: Întâlnirea ªefului SMG cu ataºaþii militari ai þãrilor membre NATO (Chief of General Staff met the military attaches  of NATO member states, accredited in Bucharest)
Highlight for Album: Ziua Academiei Tehnice Militare (Day of the Military Technical Academy)Highlight for Album: Vizita Ministrului Apãrãrii în Garnizoana Galaþi (Minister of Defense in Visit in Galati Garrison)
Album: Ziua Academiei Tehnice Militare (Day of the Military Technical Academy)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 14 poze.
Vizualizat: 3892 ori.
Highlight for Album: Ziua Eroilor Neamului (Day of the Heroes)Highlight for Album: Vizita ministrului Teodor Meleºcanu la Arad ºi Bistriþa(Minister Teodor Melescanu in visit in Arad and Bistrita) Highlight for Album: Dezbatere pe tema retragerii trupelor române din Irak(Debates on retreat of the Romanian troops from Iraq)
Album: Ziua Eroilor Neamului (Day of the Heroes)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 2714 ori.
Highlight for Album: Festivitatea de decernare a premiilor revistei "Gândirea Militarã Româneascã"
(“Gandirea Militara Romaneasca” Awards)
(Décernement des prix de la revue « Gandirea militara romaneasca »)Highlight for Album: Manifestãri dedicate Zilei de 9 Mai
(Celebration of May 9)Highlight for Album: Detaºamentul românesc participant la misiunea de la Basra ºi-a încheiat mandatul (UNAMI IV Detachment Repatriation Ceremony)
Album: Manifestări dedicate Zilei de 9 Mai (Celebration of May 9)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 2 poze.
Vizualizat: 2519 ori.
Highlight for Album: Vizita conducerii Ministerului Apãrãrii la Satu Mare (MoD leaders in visit in Satu Mare)(Visite de la direction du ministère de la Défense à Satu-Mare)Highlight for Album: Ministrul apãrãrii, la expoziþia "BLACK SEA DEFENCE AND AEROSPACE – BSDA 2007" (Minister of Defense at the "BLACK SEA DEFENCE AND AEROSPACE" Show)(Le ministre de la Défense, à l’exposition BLACK SEA DEFENCE AND AEROSPACE)Highlight for Album: Ziua Forþelor Terestre (Day of the Land Forces)
Album: Ziua Forțelor Terestre (Day of the Land Forces)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 6 poze.
Vizualizat: 3234 ori.
Highlight for Album: Participarea amiralului Gheorghe Marin la conferinþa pe tema creºterii stabilitãþii ºi securitãþii la nivel regional(Salonic, Grecia)(Admiral Gheorghe Marin's participation in the conference on the increase of stability and security at regional level, Thessaloniki, Greece)Highlight for Album: Reuniunea de primãvarã a Comitetului de Legãturã Internaþionalã a Organismelor Militare Sociale (La Réunion de printemps du Comité de Liaison des Organismes Militaires Sociaux)Highlight for Album: Vizita ªefului Apãrãrii din Estonia în România (Chief of Latvian Defence in visit in Romania)(Visite du Chef de la Défense d’Estonie en Roumanie)