Highlight for Album: Teodor Meleºcanu în vizitã de informare la structuri din Ministerul Apãrãrii (Teodor Melescanu in visit at the MoD structures)(Teodor Melescanu en visite d’information aux structures du ministère de la Défense)Highlight for Album: Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice "Strategii XXI"
(“Strategii XXI” session of scientific works)Highlight for Album: Ceremonialul de învestire a ministrului apãrãrii (Defense Minister’s Investiture Ceremony)
(Cérémonie d’installation du ministre de la Défense)
Highlight for Album:  Sãrbãtorile Pascale  la Ministerul Apãrãrii(Easter celebration at the MoD HQ)Highlight for Album: Daruri de Paºti copiilor Fundaþiei „Sfântul Dimitrie”
(Easter gifts for the chidren of “Sfantul Dimitrie” Foundation)
(Cadeaux pascals pour les enfants du Centre social de la Fondation "Sfantul Dimitrie")Highlight for Album: Aniversarea Batalionului 47 Comunicaþii ºi Informaticã
 "General Nicolae Petrescu"
(Anniversaire du 47e Bataillon de communications et informatique "General Nicolae Petrescu")
(Celebration of the 47th Communications and Informatics Battalion  “General Nicolae Petrescu”)
Album: Sărbătorile Pascale la Ministerul Apărării(Easter celebration at the MoD HQ)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 2384 ori.
Highlight for Album: Vizitã de documentare la Centrul Zonal de Selecþie ºi Orientare Breaza
(Documentation visit at Breaza Zonal Selection and Orientation Centre)
(Visite de documentation au centre zonal de sélection et d’orientation de Breaza)Highlight for Album: Bilanþul Ministerului Apãrãrii (Analyze of activity of the MoD) (Cérémonie d’accueil)Highlight for Album: Analiza activitãþii Statului Major al Forþelor Aeriene pentru anul 2006(Analyze of activity on 2006 of the Air Force Staff)
Album: Bilanțul Ministerului Apărării (Analyze of activity of the MoD) (Cérémonie d’accueil)
Actualizat: 05/28/14
Contine: 2 poze.
Vizualizat: 2575 ori.
Highlight for Album: Festivitatea de absolvire a celei de-a XVII a promoþii a Colegiului Naþional de Apãrare
(The 17th Series Graduation Ceremony of the National College of Defense)
(Festivités organisées pour la XVIIe promotion du Collège national de Défense)Highlight for Album: Ceremonial militar la Batalionul 811 Infanterie din Dej (Military ceremony at the 811th Infantry Battalion from Dej)
(Cérémonie militaire au siège du 811e Bataillon d’infanterie de Dej)Highlight for Album: Analiza activitãþii Statului Major al Forþelor Navale pe anul 2006
(Analyze of the Navy Staff activity on 2006)
(L’analyse de l’activité de l’Etat-Major des Forces navales en 2006)
Highlight for Album: Analiza stãrii structurilor din Statul Major al Forþelor Terestre pe anul 2006
(The Army Staff State of Structure Analyze on 2006)
(L’analyse de l’état des structures de l’Etat-Major des Forces terrestres en 2006)Highlight for Album: Vizita ministrului apãrãrii în unitãþi militare din teritoriu
(Minister of Defense visiting the military units)
(Visite du ministre de la Défense en unité militaire du territoire)Highlight for Album: Medalia anului 2006 revine ministrului apãrãrii
(Medal of the year 2006 was granted to the Minister of Defense)
(La Médaille de l’an 2006 revient au ministre de la Défense)