Highlight for Album: Festivitãțile de absolvire ale promoþiilor 2017 "Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz - 100"
Highlight for Album: Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu ambasadorul Regatului Danemarcei la Bucureºti (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Denmark in Romania)
Highlight for Album: Conferinþã de presã ºi semnarea proiectului de finanþare a reabilitãrii Crucii Caraiman din fonduri europene (Press Conference on the Restoration Project of the Heroes' Cross on Caraiman Peak Financed with European Funds)
Album: Festivitățile de absolvire ale promoțiilor 2017 "Mărăști, Mărășești, Oituz - 100"
Actualizat: 07/28/17
Contine: 46 poze.
Vizualizat: 3754 ori.
Highlight for Album: Drapelul de luptã, înmânat unor structuri CSR de Ziua Radiolocației
Highlight for Album: Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului TOBRUQ LEGACY 2017 (TL17) (The Distinguished Visitors’ Day of Exercise TOBRUQ LEGACY 2017 (TL17))
Highlight for Album: Festivitatea de absolvire a promoției 120 „MÃRÃȘTI, MÃRÃȘEȘTI, OITUZ - 100”
Album: Drapelul de luptă, înmânat unor structuri CSR de Ziua Radiolocației
Actualizat: 07/26/17
Contine: 8 poze.
Vizualizat: 1278 ori.
Album: Festivitatea de absolvire a promoției 120 „MĂRĂȘTI, MĂRĂȘEȘTI, OITUZ - 100”
Actualizat: 07/21/17
Contine: 7 poze.
Vizualizat: 2435 ori.
Highlight for Album: Ceremonie militarã la Mãrãști (Military Ceremony at Mãrãști)
Highlight for Album: Ministrul apãrãrii naționale, în vizitã de informare în garnizoanele Buzãu și Focșani
Highlight for Album: Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu ministrul apãrãrii din Republica Macedonia
(Defence Minister’s Meeting with the Defence Minister of Macedonia)
Album: Ceremonie militară la Mărăști (Military Ceremony at Mărăști)
Actualizat: 07/21/17
Contine: 4 poze.
Vizualizat: 1778 ori.
Album: Ministrul apărării naționale, în vizită de informare în garnizoanele Buzău și Focșani
Actualizat: 07/19/17
Contine: 11 poze.
Vizualizat: 1691 ori.